اگر با نحوه ی ثبت سفارش و خرید پارکت از سایت نگارادکور آشنایی ندارید، حتما ویدئوی آموزشی را مشاهده نمایید.